Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)