Ansöka om ändrad hemtjänstavgift på grund av ändrad boendekostnad

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om ändrad hemtjänstavgift på grund av ändrad boendekostnad.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)