LSS-omsorgens guide för introduktion av nya medarbetare

Nedan visas statistik för e-tjänsten LSS-omsorgens guide för introduktion av nya medarbetare.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)