Beställa eller ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa eller ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)