Ansöka om modersmålsundervisning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om modersmålsundervisning.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)