Göra anspråk på företrädesrätt till återanställning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Göra anspråk på företrädesrätt till återanställning.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)