Lämna klagomål på god man eller förvaltare

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna klagomål på god man eller förvaltare.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)