Matlåda till gymnasieelever (boende i Kumlas ytterområden) 12/1-24/1

Nedan visas statistik för e-tjänsten Matlåda till gymnasieelever (boende i Kumlas ytterområden) 12/1-24/1.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)