Anmäla intresse för stöd vid psykisk ohälsa

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla intresse för stöd vid psykisk ohälsa.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)