Lokaler - anmäla fel i fastighet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lokaler - anmäla fel i fastighet.

Antal klick per veckaAvbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.