Lämna uppgift om inkomst för hemtjänstavgift

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna uppgift om inkomst för hemtjänstavgift.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.