Ansökan om sydnärkebidrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om sydnärkebidrag.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)