Söka om förvaltarfrihetsbevis

Nedan visas statistik för e-tjänsten Söka om förvaltarfrihetsbevis.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)