Lämna yttrande till Sydnärkes överförmyndarkansli

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna yttrande till Sydnärkes överförmyndarkansli.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)