Nominera till Brottsförebyggande rådets hederspris

Nedan visas statistik för e-tjänsten Nominera till Brottsförebyggande rådets hederspris.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)