Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)