Beställning av slutbetyg

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning av slutbetyg.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)