Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.