Beställa anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)