Avsluta insatser enligt lagen om stöd och service (LSS)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Avsluta insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.