Uppföljning korttidsanställda SOC

Nedan visas statistik för e-tjänsten Uppföljning korttidsanställda SOC.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)