Fritidsplats veckorna 28-31 (sommarverksamhet)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Fritidsplats veckorna 28-31 (sommarverksamhet).

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)