Skicka förfrågan om ny e-tjänst

Nedan visas statistik för e-tjänsten Skicka förfrågan om ny e-tjänst.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)