Uppföljning av nöjdhet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Uppföljning av nöjdhet.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)