Anmäla intresse som röstmottagare val 2018

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla intresse som röstmottagare val 2018.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)