Anmäla medarbetare som är aktuella att få minnesgåva

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla medarbetare som är aktuella att få minnesgåva.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)