Anmäla medarbetare som är aktuella att få minnesgåva

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla medarbetare som är aktuella att få minnesgåva.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)