Lämna underlag för omprövning av förvaltarskap

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna underlag för omprövning av förvaltarskap.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)