Lämna underlag för omprövning av förvaltarskap

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna underlag för omprövning av förvaltarskap.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)