Lämna redogörelse till överförmyndarnämnden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna redogörelse till överförmyndarnämnden.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)