Anmälan till Ung fritids resor och utflykter

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan till Ung fritids resor och utflykter.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)