Anställa personal tillsvidare och på visstid enligt 6 c § LAS

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anställa personal tillsvidare och på visstid enligt 6 c § LAS.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)