Anställa personal tillsvidare och på visstid enligt 6 c § LAS

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anställa personal tillsvidare och på visstid enligt 6 c § LAS.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)