Anmäla intresse för informationssamtal

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla intresse för informationssamtal.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)