Begära entledigande som god man eller förvaltare

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begära entledigande som god man eller förvaltare.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)