Begära entledigande som god man eller förvaltare

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begära entledigande som god man eller förvaltare.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)