Ledighetsansökan - tjänstledighet längre än 6 månader inväntar annan funktion

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ledighetsansökan - tjänstledighet längre än 6 månader inväntar annan funktion.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)