Söka om förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

Nedan visas statistik för e-tjänsten Söka om förlorad arbetsinkomst för förtroendevald.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.