Anmäla intresse för samarbetssamtal

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla intresse för samarbetssamtal.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)