Söka om ledighet för enskild angelägenhet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Söka om ledighet för enskild angelägenhet.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)