Lämna redogörelse och begära arvode som god man för ensamkommande barn

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna redogörelse och begära arvode som god man för ensamkommande barn.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)