Meddela om medarbetares sjukfrånvaro/friskanmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Meddela om medarbetares sjukfrånvaro/friskanmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)