Bilaga - Anställning av baspersonal SOC

Nedan visas statistik för e-tjänsten Bilaga - Anställning av baspersonal SOC.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)