Tvätteriet, brukare inom hemtjänst samt på vård- och omsorgsboende

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tvätteriet, brukare inom hemtjänst samt på vård- och omsorgsboende.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)