Ansökan om utbetalning av tjänstepension som är intjänad före 1998 i en kommun

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om utbetalning av tjänstepension som är intjänad före 1998 i en kommun.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)