Anmäla ärende till samverkansteam inom kommun och region

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla ärende till samverkansteam inom kommun och region.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)