Anmäla ärende till samverkansteam inom kommun och region

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla ärende till samverkansteam inom kommun och region.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)