TESTVERSION -Anmäla fel och lämna synpunkt på gator och parkmiljöer

Nedan visas statistik för e-tjänsten TESTVERSION -Anmäla fel och lämna synpunkt på gator och parkmiljöer.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)