Anmäla fel och lämna synpunkt på gator och parkmiljöer

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla fel och lämna synpunkt på gator och parkmiljöer.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)