Lämna redogörelse för skifteshinder till överförmyndarnämnden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna redogörelse för skifteshinder till överförmyndarnämnden.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)