Lämna redogörelse för skifteshinder till överförmyndarnämnden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna redogörelse för skifteshinder till överförmyndarnämnden.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)