Söka tillägg för inackordering under gymnasietid

Nedan visas statistik för e-tjänsten Söka tillägg för inackordering under gymnasietid.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)