Anmäla behov av god man eller förvaltare (för myndigheter)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla behov av god man eller förvaltare (för myndigheter).

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)