Löneändring/lönetillägg

Nedan visas statistik för e-tjänsten Löneändring/lönetillägg.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)