Anmäla bisyssla

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla bisyssla.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)