Anmäla att barn mår dåligt

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla att barn mår dåligt.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)