Anmäla evenemang

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla evenemang.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)